اعلام ساعات ضمن خدمت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط شکرانی مدیردبیرستان   
آموزشگاه /دوایر داخلی /واحد های تابعه -
موضوع :اعلام ساعات ضمن خدمت
پس از حمد خدا ودرود وصلوات بر محمد و آل محمد (ص)
با توجه به لزوم ثبت دوره های آموزش ضمن خدمت در سیستم پرسنلی مقتضی است به اطلاع همکاران رسانده شود چنانچه  در سال تحصیلی 91-1390دوره آموزش ضمن خدمت گذرانده اند با همراه داشتن اصل گواهی  جهت ثبت  مشخصات وساعت دوره  به آموزشگاهی که ارزشیابی می شوند  مراجعه نمایند*مدیران محترم می بایست  مشخصات دوره ضمن خدمت(سال 91-90) همکاران را در فرم پیوست  تکمیل و پس از مهر و امضا تا تاریخ  18/5/1391  به کارشناسی  امور اداری و تشکیلات ارسال نمایند (اصل گواهی  به همکاران تحویل گردد )
 تذکرات :
*چنانچه همکاری قبلا  دوره های گذرانده شده راشخصا به امور اداری اعلام نموده است  می بایست مجددا گواهی دوره های خودرا به آموزشگاه ارائه نماید.
*با توجه به اينكه اطلاعات افرا د مي بايست قبل از صدور احكام افزايش سال 1391در سيستم ثبت گردد مقتضي است مديران محترم در اسرع وقت اقدام نمايند  .

اصلاحیه:

آموزشگاه /دوایر داخلی /واحد های تابعه –
موضوع :اصلاحيه اعلام ساعات ضمن خدمت
 پيرو بخشنامه شماره 24210/710-11/5/1391 در خصوص اعلام ساعات ضمن خدمت با توجه به سوالات همكاران موارد  ذيل جهت اطلاع ارسال مي گردد :
1-تاريخ اجراي دوره ها مي بايست در سال 1390باشد  (1/1/1390لغايت 29/12/1390)
2-دوره هايي كه تاريخ  شروع اجراي آن در سال 1389بوده وپايان آن 1390باشد قابل احتساب مي باشد.
3-دوره هايي كه تاريخ  شروع اجراي  آن در سال1390 بوده وپايان آن 1391باشد قابل احتساب نمي باشد.
4-جدول اصلاح شده  پيوست مي باشد .

*با توجه به اينكه اطلاعات افرا د مي بايست قبل از صدور احكام افزايش سال 1391در سيستم ثبت گردد مقتضي است مديران محترم در اسرع وقت اقدام نمايند.

 

اضافه کردن نظر

Security code
ّروز آوری کد امنیتی

رتبه اول امتحانات خرداد 93


ابوالفضل سرلکی سوم ریاضی

رتبه اول امتحانات خرداد 93


  پوریا خانی چهارم ادبیات

رتبه اول امتحانات خرداد 93


سالارشفیعی چهارم تجربی

شوراهای دانش آموزی93/94

دریافت فرم اطلاعات - چاپ

     کد ملی راواردکنید

دریافت فرم تعهدنامه - چاپ

     کد ملی راواردکنید    

رتبه اول امتحانات خرداد93


بهنام پیمانی فر  پایه اول

رتبه اول امتحانات خرداد 93


  احسان رضایی چهارم ریاضی

رتبه اول امتحانات خرداد 93


محمدحسین طاهری دوم ریاضی

نظر سنجی سایت امین 88

نظرشمادرمورد سایت امین88
 

آمار بازدیدکنندگان از سایت

تاریخ افتتاح سایت 88/6/25

ارزشیابی دبیران امین توسط دانش آموزان

جهت ورود به فرم ارزشیابی اینجاکلیک کنید

فرم ارسال مطالب ازطرف شماجهت نمایش درسایت

جهت ورود اینجا را کلیک کنید